Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden en ons huisreglement.

Algemeen

 • Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement van dansstudio d’Academie gekend en aanvaard is.
 • Dansstudio d’Academie is niet verantwoordelijk voor gestolen, verloren en/of beschadigde persoonlijke bezittingen. Draag hier dus zelf zorg voor.
 • Neem geen dierbare spullen mee naar de les.
 • Sieraden zijn verboden tijdens de lessen.
 • GSM gebruik is verboden tijdens de lessen. De GSM mag mee de zaal in maar staat op vliegtuigstand of uitgeschakeld.
 • Bij afwezigheid gelieve op voorhand te melden aan de docent.
 • Wanneer de dansstudio in het repetitieproces zit van een show en/of toonmoment moet de danser laten weten of hij/zij deelneemt of niet aan het event.
 • Bij het deelnemen van een show en/of toonmoment mag de danser 3 keer afwezig geweest zijn.
 • Zet je naam in je danskledij. Zo gaat er geen kledij verloren.
 • Gelieve al onze communicatie goed te lezen en bij te houden. Dit om misverstanden te vermijden.

Voor de dansers

 • De dansers komen binnen aan de hoofdingang (langs de bar van het TC Molenbos) en gaan in stilte naar de kleedkamers of wachten in stilte in de bar.
 • Dansstudio d’Academie is pas verantwoordelijk voor de dansers bij aanvang van de les.
 • De dansers blijven wachten in de bar tot de docent hen komt halen. Ook dit gebeurt in stilte.
 • Omkleden kunnen de dansers doen in de kleedkamers van het TC Molenbos. De kleedkamers zijn in eerste instantie voorzien voor de tennissers. Weet dus dat ook zij hier kunnen omkleden. Er zijn ook douches aanwezig dus tennissers kunnen zich ook douchen in de kleedkamers.
 • De dansers dragen enkel en alleen gepaste danskledij (dus geen jeansbroeken, geen alledaagse kledij, etc…) & dragen uitsluitend gepast sportschoeisel, d.w.z. dat uitsluitend indoor gebruikt wordt, dat netjes is (proper is) en geen strepen maakt.
 • De dansers mogen een flesje water meenemen in de zaal. Maar zorg ervoor dat lege flesjes worden opgeruimd.
 • Er mag niet gegeten worden in de dansstudio.
 • De dansers hebben geen kauwgom meer in hun mond wanneer ze de zaal binnenkomen.
 • De dansers brengen geen waardevolle spullen mee. De dansstudio is hier niet verantwoordelijk voor wanneer deze verloren gaan of gestolen worden.
 • Er wordt verwacht van de dansers dat ze respect hebben en beleefd zijn. Zowel naar docenten, als groepsleden, als externe mensen (zoals de mensen van het Molenbos, tennissers, andere gasten, …). De dansers zijn namelijk het visitekaartje van de dansstudio.
 • De dansers kunnen tijdens de lessen, shows, evenementen, gastoptredens, … gefilmd en/of gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden als promotie op de website, facebook of andere social media voor publicitaire doeleinden. Alle leden worden verondersteld hiermee stilzwijgend toe te stemmen, tenzij het tegenovergestelde met ons wordt medegedeeld.

Voor de toeschouwers

 • Toeschouwers mogen de zaal betreden mits de uitdrukkelijke toestemming van de docenten.
 • Het is toeschouwers niet toegelaten: de tennisvelden te betreden, in de gangen naar de kleedkamers of in de kleedkamers te vertoeven, mits uitdrukkelijke toestemming van de docenten.
 • Toeschouwers mogen de lessen/repetities of tennismatchen op geen enkele wijze hinderen of belemmeren.

Gebouw

 • In de gangen en in de kleedkamers zijn we stil, er zijn nog andere mensen in het gebouw en er zijn lessen/repetities/matchen/competities/etc… bezig. Deze mogen niet verhinderd worden.
 • De zaal, de bar, de gangen, de toiletes, de tennistereinen of de kleedkamers mogen niet als speelruimte worden gebruikt.
 • Na gebruik worden de kleedkamers en/of de bar netjes achtergelaten.
 • De dansvloer mag uitsluitend betreden worden met gepast sportschoeisel, d.w.z. dat uitsluitend indoor gebruikt wordt, dat netjes is (proper is) en geen strepen maakt.

Bestuur

 • Voorzitter: Kenny Verelst
 • Penningmeester: Diana Verlinden
 • Secretaris: Kim Daelemans
 • Raadgevend lid: Ben Daelemans